Kde je lépe
než tady?
 
 

Od řemesla k počítači

26. 7. 2021 (18:03:10), Lubor Bořek
„Od řemesla k počítači – tradiční řemesla a digitální technologie ruku v ruce“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: Z.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004902Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení pro cílovou skupinu uživatelů (děti, žáci, mládež, dospělí) ve městě Police nad Metují a jejím spádovém okolí.

Hlavním cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodovědných, technických a řemeslných oborů a schopností práce s digitálními technologiemi vč. výuky cizích jazyků 
(v prostorách ZUŠ bude rekonstruována a dovybavena učebna pro výuku digitálních technologií a tradičních řemesel).

Projekt „Od řemesla k počítači – tradiční řemesla a digitální technologie ruku v ruce“ je spolufinancován z Evropské unie 
- Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt je zaměřen na stavební úpravy a přístavbu objektu ZUŠ v Polici nad Metují - vybudování odborných učeben 
včetně pořízení vybavení (učebna digitálních technologií, učebna uměleckých řemesel) a dále zajištění bezbariérovosti celé budovy. Učebny, technika a vytvořené pedagogické postupy budou zároveň využity pro celoživotní vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodovědných, technických a řemeslných oborů 
a schopností práce s digitálními technologiemi vč. výuky cizích jazyků ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. 
V prostorách ZUŠ je rekonstruována odborná učebna pro řemeslnou práci/keramická dílna, která bude vybavena 
novou keramickou pecí a multiboardem pro názornou výuku. Dílna a přípravna materiálu bude vybavena 
příslušným pracovním nábytkem (pracovní stoly, skříně, skříňky na nářadí apod.)

Odborná PC učebna/učebna digitálních technologií, která bude také sloužit jako učebna výuky cizího jazyka, 
bude vybavena základním vnitřním vybavením (skříně, stoly, židle, regály apod.), moderním materiálně-technickým vybavením (výpočetní technika – tablety s příslušenstvím, výukový software, datový server, monitor, velkoplošná TV 
s multimediálním centrem pro sdílení výukového obsahu apod.) 

Přístavbou spojovacího objektu vznikne bezbariérový přístup do všech podlaží v rámci obou objektů ZUŠ (1. NP – 4.NP), 
a to formou výtahu a přístupových chodeb do jednotlivých odborných učeben ZUŠ.

Projekt dále řeší ve vnějších prostorách ZUŠ úpravy venkovního prostranství včetně ozelenění 
(vytvoření odpočinkové zóny pro žáky školy, vybudování chodníčků, osázení tohoto prostoru zelení, 
včetně pořízení základního mobiliáře – lavičky, odpadkové koše apod.).

Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
a podpoře klíčových kompetencí IROP v návaznosti na školní vzdělávací program.