Kde je lépe
než tady?
 
 

Výsledky přijímacích talentových zkoušek na školní rok 2021/2022

26. 7. 2021 (18:46:04), Petra Nádaždyová
PŘIJATÍ ŽÁCI:

Hudební obor:__________________________________________________________________________________________________

Studijní zaměření:    Číslo žáka:
Přípravné studium: 4277350, 4290682
Hra na saxofon:  4321790
Hra na trubku:   4222911, 4231799, 4245131, 4307347, 4311791
Hra na zobcovou flétnu: 4238465, 4240687, 4256241, 4268462, 4269573, 4270684, 4278461, 4297348, 4317346
Hra na housle:   4214023, 4265129
Hra na violoncello: 4236243
Hra na kytaru:   4207357, 4220689, 4232910, 4234021, 4246242, 4306236
Hra na bicí nástroje: 4274017, 4302903, 4330678, 4320679
Hra na klávesy:  4206246, 4210690, 4216245, 4225133
Hra na klavír:     4217356, 4224022, 4235132, 4259574, 4260685, 4262907, 4267351, 4281794, 4287349, 4288460,                                      4289571, 4292904, 4308458, 4322901
Sborový zpěv:    4252908, 4285127, 4324012, 4325123
Sólový zpěv:      4227355, 4300681
Hra na akordeon: 4248464

Výtvarný obor:__________________________________________________________________________________________________

Výtvarná přípravka: 4221800, 4228466, 4249575, 4250686, 4254019, 4266240, 4271795, 4275128, 4279572, 4282905,                                      4298459, 4304014, 4316235, 4318457
Grafická přípravka: 4241798, 4272906, 4319568

Taneční obor:__________________________________________________________________________________________________

Taneční výchova: 3985157, 4208468, 4209579, 4211801, 4219578, 4229577, 4244020, 4247353, 4255130, 4264018,                                      4294015, 4295126, 4296237, 4301792, 4305125, 4310680, 4312902, 4314013, 4327345, 4329567