Kde je lépe
než tady?
 
 

Slavnostní setkání s absolventy

29. 7. 2021 (22:13:58), Monika Němcová

K závěru školního roku také patří každoroční Slavnostní setkání s absolventy studia.

To se proběhlo ve středu 23. června ve velkém koncertním sále ZUŠ a bylo možné ho již uskutečnit za osobní přítomnosti rodinných příslušníků. Pro omezenou kapacitu sálu však žáci grafického studia provedli záznam celého ceremoniálu, který naleznete na výše zmíněném kanálu YouTube naší ZUŠ: (216) ZUŠ Police - rozloučení s absolventy - YouTube

Absolventi I. a II. stupně základního studia při tomto setkání obdrželi z rukou svých třídních učitelů Závěrečná absolventská vysvědčení s drobnými dárky, od vedení školy Absolventský list, a z rukou starosty Města Jiřího Berana Pamětní list Města s kytičkou. Následoval také podpis do Kroniky Města.

Na tomto místě patří poděkování panu starostovi a pracovnicím Městského úřadu za skvělou spolupráci a podporu této akce. Děkujeme!