Kde je lépe
než tady?
 
 

ZUŠ Open v Polici nad Metují

22. 8. 2021 (15:11:04), Monika Němcová

Úterý 8. června patřilo polické náměstí naší Zušce a aktivitám, které jsme připravili v rámci celostátního happeningu s názvem ZUŠ Open. Dopoledne patřilo programu pro děti z mateřských škol. Čekalo je šest zastávek v jednotlivých částech náměstí. Na každém stanovišti jsme pro děti připravili zábavný program, který je měl seznámit s jednotlivými nástrojovými skupinami. Pod podloubím radnice je tedy čekalo seznámení s klavírem a klávesovými nástroji, v průchodu vedle radnice si děti mohly zabubnovat na různé bicí nástroje, stánek před drogerií patřil smyčcovým nástrojům a další stan „U šnečka“ patřil nástrojům dechovým. Poté se děti přesunuly k „Jůlince“, kde si s paní učitelkou zpěvu zazpívaly za doprovodu kytary. Poslední zastávka byla u kašny – ta patřila výtvarnému oboru. Celá kašna byla obložena keramickými výrobky dětí a na vše dohlížel štáb žáků filmového a grafického oddělení se svými kamerami a improvizovaným televizním studiem.

Děti byly vybaveny cestovní kartou, do které dostávaly po absolvování každého stanoviště razítko potvrzující seznámení s další oblastí světa hudby a umění.

Celé odpoledne pak patřila vystoupení našich žáků polické veřejnosti, která přišla využít této příležitosti, aby strávila krásný letní den v přítomnosti živé hudby a umění.