Kde je lépe
než tady?
 
 

Jarní videokoncert žesťového oddělení

22. 8. 2021 (15:11:51), Monika Němcová

Ani v období distanční výuky žáci nezaháleli.

Důkazem je toto video, které v domácích podmínkách natočili žáci žesťového oddělení naší školy: