Kde je lépe
než tady?
 
 

Již rok v distanční výuce

22. 8. 2021 (15:14:10), Monika Němcová

Rok 2021 je rokem celé řady významných i méně významných výročí. Zmiňme hned několik: 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského, 180 let od narození Antonína Dvořáka či 170 let od narození Aloise Jiráska.

Také naše škola si připomíná hned dvě výročí: Uplynul již rok od premiéry celooborového představení Plaváček a zároveň posledního veřejného koncertu naší ZUŠ.

Všechny další hudební či jiné počiny již nesou značku on-line.

S tím hned souvisí také druhé výročí: Je to také rok, kdy jsme poprvé (s několika přestávkami) začali vyučovat distančně.

Ze začátku jsme se snažili pouze přežít, zatnout zuby a vydržet. Jak plynul čas, tak jsme pochopili, že se v nových podmínkách musíme naučit žít a z těch několika pozitivních střípků začít skládat mozaiku.

Naši učitelé ušli během uplynulého roku obrovský kus cesty. Před rokem by jistě mnozí z nás nevěřili, že je vůbec možné vyučovat hru na hudební nástroj on-line, nemluvě o výtvarném či tanečním oboru.

Jistě, je to z nouze ctnost. Nelze pracovat na kvalitě tvoření tónu, nelze si společně zahrát, zazpívat či tancovat. Nelze, a to nás mrzí nejvíce, využívat prostory a vybavení naší nově přebudované školy. Vždyť škola bez žáků jaksi ztrácí význam...

Přesto vše ale musíme s velkou radostí konstatovat, že se nám díky spolupráci a podpoře rodičů a žáků podařilo neztratit s většinou našich žáků kontakt a že po počátečních rozpacích žáci neztratili své zaujetí a pracovní návyky. Většina žáků se pravidelně účastní on-line výuky a dělá pokroky i v rámci distanční výuky.

Umění se tak díky distanční výuce dostalo přímo do rodin. Do on-line taneční výuky se často zapojují i rodiče a další sourozenci. S keramickou hlínou, kterou učitelé výtvarného oddělení pravidelně vydávají, si  vyhraje celá rodina. Hotové výrobky pak žáci přinesou zpátky do školy, kde jim je učitelé vypálí.

I v této době se snažíme při našich dětech stát, být jim po boku a podporovat je v radosti z tvoření. Vždyť bez umění by byl náš život šedý.

Nenechme si ukrást radost z malých věcí, proměňme všední okamžiky na sváteční a neberme našim dětem možnost tvořit, být kreativní….

Děkujeme proto všem rodičům, kteří i v této těžké době jsou ochotni nést břímě distanční výuky svých dětí spolu s námi a nerezignují na jejich umělecké vzdělávání, které se touto formou nemusí zdát efektivní a samozřejmě dále zatěžuje provoz domácnosti včetně dalšího času stráveného u PC či mobilních zařízení.
I pro nás je distanční výuka extrémně náročná a vyžaduje mnohem více času na samotnou přípravu a poté realizaci.

Proto chápeme rodiče, kteří přece jen přišli v pololetí odhlásit své dítě ze studia, ať už z důvodu nevyhovujícího technického zázemí a internetového připojení, komplikované rodinné situace, nebo názoru, že distanční forma výuky jim neposkytuje plnou kvalitu vzdělávání.

Na druhou stranu nás povzbudilo i dojalo, že se ozvali někteří rodiče s nabídkou finanční pomoci pro ty, kteří by snad z ekonomických důvodů byli nuceni své dítě odhlásit ze studia, a jsou připraveni v těchto případech za ně školné uhradit!

Pokud by tedy u někoho tato situace nastala, kontaktujte, prosím, ředitelství ZUŠ, které zprostředkuje kontakt s dárcem.

Jsme vděčni, že uprostřed záplavy různých negativních zpráv přece jen nezaniká lidská slušnost, sounáležitost a šlechetnost. Kéž naopak zazáří a proteplí naše srdce nadějí a ochotou nepoddat se skleslosti…

Moc vám děkujeme!

Vaše ZUŠ

A jak fungujeme v distanční éře…:

Na výtvarném oboru probíhá distančně mnoho aktivit: Každý den jsou učitelé spojeni se svými žáky prostřednictvím naší vzdělávací platformy MOODLE…
… poskytli keramickou hlínu pro domácí tvorbu…

… vedou děti i ke tvorbě animací.


V grafickém oboru probíhá výuka prostřednictvím vysílání na programu „Grafika z domečku“


Na hudebním oboru jsme spojeni se svými žáky všemi možnostmi, které internetové aplikace umožňují a množství výukových materiálů s nimi sdílíme na platformě MOODLE


Ani taneční obor nezahálí a intenzívně pracuje prostřednictvím online výuky