Kde je lépe
než tady?
 
 

Eva Lorenc Suchánková

24. 8. 2021 (17:58:18), Michaela Ševců

Eva Lorenc rozená Suchánková vystudovala hru na klavír na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Borise Krajného. Vedle sólového klavíru se aktivně věnuje komorní hře. V roce 2013 získala spolu se svou kolegyní Zdeňkou Švehlákovou 2. cenu na mezinárodní soutěži Art duo Prague v kategorii čtyřruční hra. V témže roce absolvovala studijní stáž v programu Erasmus na Hochschule für Musik Karlsruhe v klavírní třídě Sontraud Speidel, kde se vedle sólového klavíru též věnovala hře v klavírním duu.

Vystudovala taktéž na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor Německý jazyk a literatura, v roce 2014 zde získala grant na vytvoření německo-české databáze hudební terminologie. 

Hrání na klavír je její celoživotní vášni, povoláním a posláním. Věnuje se s velkým zápalem výuce malých děti i dospělých. Je autorkou úspěšného blogu o hrání na klavír a autorkou několika e-booku. Její projekty pomáhají klavíristům po celé republice. Věnuje se tvorbě on-line kurzů pro dospělé začátečníky. Její Metodika elementární výuky hry na klavír 5-7 letých dětí zpracovaná formou e-booku byla v roce 2019 nominovaná na cenu ministerstva školství. Je zakladatelkou soukromé klavírní školy Piano School Prague.