Kde je lépe
než tady?
 
 

Kristýna Šrámková

24. 8. 2021 (18:03:51), Michaela Ševců

Klavír si zamilovala už v pěti letech, proto pro ní studium na Pražské konzervatoři bylo jasnou volbou. Zde studovala pod vedením prof. Michala Rezka, prof. Jana Novotného a prof. Evy Boguniové. Dále navštěvovala hodiny u prof. Jana Bartoše (ze třídy legendárního klavíristy Ivana Moravce). Vystudovala Hudební vědu na FF UK a klavír a hudební výchovu na PedF UK v Praze. Rok studovala hru na klavír i na Escola Superior de Música de Lisboa, kde také bádala v oblasti portugalské vážné hudby.

V současnosti působí v rádiu Vltava jako hudební dramaturg. V Redakci vážné a jazzové hudby byla autorkou Poledních koncertů, pořadu Taktovka a odpovědnou redaktorkou přímých přenosů koncertů Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Aktuálně tvoří dramaturgicky i autorsky pořad o filmové hudbě Klapka.