Kde je lépe
než tady?
 
 

Dagmar Bořková - Vajsarová

24. 8. 2021 (20:51:13), Lubor Bořek

Dagmar Bořková začala studovat hru na kontrabas na naší škole u svého otce, ředitele ZUŠ. V roce 2000 byla přijata ke studiu na Konzervatoři Pardubice do třídy profesorky Heleny Navrátilové. Během studií navštěvovala mistrovské kurzy u Petra Riese, kontrabasisty České filharmonie, a Thomase Loma, sólokontrabasisty, působícího ve Stuttgartu. Po absolutoriu konzervatoře vykonala přijímací zkoušky na Akademii múzických umění v Praze a byla přijata do třídy vynikajícího kontrabasisty a pedagoga Prof. Jiřího Hudce, prvního kontrabasisty České filharmonie. Zde úspěšně absolvovala bakalářský a posléze i magisterský program. Několik let působila jako členka Královéhradecké filharmonie, další koncertní zájezdy po Evropě absolvovala s Teplickou filharmonií a dalšími filharmonickými tělesy. Od roku 2010 působí pedagogicky na ZUŠ Náchod a Police nad Metují.