Kde je lépe
než tady?
 
 

Miloš Peter Klápště

24. 8. 2021 (20:51:32), Lubor Bořek

Miloš Klápště začal dojíždět do naší ZUŠ z Trutnova, aby zdokonalil svoji hru na kontrabas vzhledem k jeho záměru studovat tento nástroj na konzervatoři. V roce 2008 pak úspěšně složil přijímací zkoušky a byl přijat na Mezinárodní konzervatoř Praha a poté na Konzervatoř Jaroslava Ježka do Prahy. Zde studuje u profesorů Jana a Petra Kořínka hru na kontrabas a baskytaru. Studium letos zakončí absolutoriem. Miloš patří v současnosti mezi vyhledávané hráče jak v oblasti jazzu, tak popu.