Kde je lépe
než tady?
 
 

Spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole v Polici nad Metují

3. 9. 2021 (10:58:44), Lubor Bořek
SRPŠ působí jako občanské sdružení při naší škole od roku 1994. V roce 2003 prošlo zásadní reformou a podle nové právní úpravy bylo transformováno jako spolek.

Výbor SRPŠ v současnosti tvoří:
Jana Rutarová - předseda
Josef Hlaváček - jednatel
Hana Kubečková - pokladník

Členy Rady rodičů SRPŠ při ZUŠ v Polici nad Metují se stali tito dobrovolní zástupci jednotlivých tříd: 

  • Lenka Meierová
  • Jana Johnová
  • Jana Letzelová
  • Kateřina Voláková
  • Taťjana Novotná
  • Josef Hlaváček
  • Jana Rutarová
  • Hana Kubečková
  • Kateřina Hušková
Příspěvek je stanoven na 100 Kč na školní rok za každého žáka a obor.

Příspěvek vybírají od žáků jejich třídní učitelé na začátku školního roku.

Na vysvětlenou:
SRPŠ hospodaří se dvěma oblastmi financí:
1. oblast tvoří členské příspěvky na žáka. Tyto příspěvky použije třídní učitel zpětně těmto konkrétním žákům, tzn. že rodiče přispívají pouze svému dítěti.

2. oblast je tvořena ostatními zdroji, např. dary nebo příjmy ze vstupného z akcí ZUŠ.
Z této oblasti se pak přispívá na mimořádné akce ZUŠ - zájezdy, soustředění kolektivů, výjezdy žáků na kulturní akce apod.Název: Spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole v Polici nad Metují
Sídlo: Komenského nám. 108, 549 54 Police nad Metují
IČ: 05838444