Kde je lépe
než tady?
 
 

Zpívat ve sboru je prima!!!

28. 9. 2021 (18:12:18), Petra Nádaždyová


V posledním provedení pohádkového muzikálu Plaváček se veřejnosti představily nejstarší pěvecké sbory ZUŠ Police nad Metují - Studánečka a Studánka.

Pro sborové děti to byla odměna a taky důkaz toho, že na ně už je možné naložit větší hudební břemeno a že ho unesou a donesou až do cíle.

Cesta k takovému výkonu má svůj čas a žádá si své úsilí, a tak nám dovolte přiblížit vám, co za tím vším vězí a jak to tady u nás chodí...

Zpěv je lidskou daností a nejpřirozenějším lidským hudebním projevem. S prací na hlase začínají někteří podvědomě už v peřince.  Jsou však i tací, kteří tuto dovednost v sobě objevují s časem a pracně. Jedněm to jde jakoby samo a druzí si musí dodat mnoho odvahy, aby pusu ke zpěvu vůbec otevřeli.

Ať tak nebo onak, ve sboru, v partě vícero zpěváků, je jednodušší najít odvahu a začít pracovat se svým hlasem jako součástí společného snažení.

V naší ZUŠ má sborový zpěv plnou podporu vedení i jednotlivých kantorů hudebních oborů. Vždyť i housle, klavír, flétna, kytara nebo dokonce i kontrabas  musí někdy „zpívat“! To se pak osobní zkušenost s tvorbou tónu a s jeho vedením a zbarvováním hodí.

Naše škola nabízí tento obor pohotově a od nejmladších dětí mohou všichni bez rozdílů do příslušného sborečku nebo sboru docházet!

Nejmenší – nejmladší děti se scházejí jednou týdně ke společným hudebním hrám, během kterých se nenásilnou formou naučí nebo přivlastní nejzákladnější hudební pojmy, zákonitosti a dovednosti. V sobě vhodné poloze zkouší, co ten jejich hlásek umí a co ještě ne. Je zde, i když ne apriori prostor k dotříbení výslovnosti. Kdo je plašší povahy má možnost se upevnit se svými kamarády „v zádech“.  Tady se také praktický naučí, co je „táhnout za jeden provaz“! Tak to jsou Kapičky.

Jejich o něco starší kolegové nesou název Pramíneček. Zde se pracuje na lehce vyšší úrovni. Předškoláci a prvňáci týden co týden spojují své hlasy a nacvičují písničky lidové i umělé. Protože konečnou podobu pěveckého projevu tvoří celý člověk, učí se děti postupně ovládat své tělo a rozeznít od hlavy až po paty celého zpěváka nebo zpěvačku.

Až “Pramíneček” povyroste, odchází do sborečku staršího - Pramínek. Ze zkoušky tohoto sboru se ozývá mnohdy už velmi slušná produkce! Nasbírané zkušenosti jsou znát a poslouchat tyto děti je opravdová radost.

Pouť mladého sboristy ale ještě zdaleka nekončí….pokračuje do sboru Studánečka, kde už si zpěváci poradí s jednoduchým vícehlasem či cizím jazykem skladby. Děti ze Studánečky jsou, když je třeba, vydatnými pomocníky nejstaršího sboru Studánka. Jako v případě již zmiňovaného Plaváčka nebo kdysi Sněhové královny. Větší množství kultivovaných hlasů se poslouchá příjemně a naplňuje podstatu názvů sborů.

Studánka umí pracovat dlouhodobě a nebojí se ani složitých úprav písní. Několikaměsíční úsilí je pak na soutěžích, koncertech i na velkých projektech znát. Radost ze společné práce, pochvala odborníků, potěšení rodičů i ten potlesk se prožívá taky společně. To, co se prožívá ve sboru, těžko hledat někde jinde nebo s čímkoliv srovnávat…..nejlepší je to zkusit na vlastní kůži.

A rozhodně to stojí za to!

Kdo ví, jestli ve vás (ve vašich dětech) nedříme budoucí Káj nebo Plaváček …. Princezna nebo Sněhová královna …. 

A nejde vždy o hlavní roli! Co by byla taková pohádka bez výborného sboru, který sólistu podepře a dotvoří. 

ANO jistě pokud nám to dovolí zdraví naše i všech ostatních - blízkých i vzdálených…..

Zveme vás a povzbuzujeme, přijďte to s námi zkusit!!!

Těšíme se na vás - maličké, větší i ty ještě větší!!!!


V případě zájmu prosíme kontaktujte pěvecké oddělení ZUŠ Police nad Metují.