Kde je lépe
než tady?
 
 

ZUŠ open - 8. 6. 2021

11. 10. 2021 (13:03:15), Petra Nádaždyová

Tento ročník byl pro nás zvláště zajímavý zejména tím, že bylo po mnoha měsících zase znovu možné uspořádat veřejnou akci. Vyšli jsme zpoza zdí naší školy a představili to, co jsme během tohoto období vytvořili. Obzvláště potěšující byla i vřelá reakce veřejnosti. Zkrátka nám všem to přišlo vhod. V dopoledních hodinách nás navštívily děti ze školek v Polici nad Metují i okolí, odpoledne pak širší veřejnost. My jsme s výtvarkou, jako již tradičně, obsadili kašnu a její okolí na náměstí. Expozice se skládala zejména z keramických plastik a nádob větších velikostí, které zde vytvořily pěkný celek. Od zvířecích motivů, které posléze dětští návštěvníci měli za úkol v malé soutěži vyjmenovat, zde bylo možné vidět i plastiky na téma složeniny slov. Vystihovaly podle fantazie věci, které ve skutečnosti neexistují. Pro příklad uvedeme některé názvy: krakošplouch, mrkočuch, zemolez, tichovrz… V rámci drobného výtvarného happeningu si návštěvníci mohli z hrníčku jeden lísteček s názvem také vylosovat a nakreslit na papírový pás. Odměnou byly barevné balónky pro každého odvážného výtvarníka. Barvy k našemu oboru neoddělitelně patří. Toto dílo můžete vidět na přiloženém videu spolu s prostorem jednoho z našich výtvarných ateliérů a mladými výtvarníky, kteří ho navštěvují. Vyšlo nám krásné počasí a máme mnoho pěkných vzpomínek i zážitků z této příjemné akce. Těšíme se na vás i příští léto a děkujeme, že jste s námi přišli “pobejt”, jak se zde na Policku říkávalo.


Vaši výtvarníci.