Kde je lépe
než tady?
 
 

Co pro vás v tomto čase chystáme?

6. 11. 2021 (16:17:34), Petra Nádaždyová

Předchozí období bylo poznamenáno útlumem všech aktivit pro naši veřejnost – vždyť poslední velké vystoupení naší školy v Kolárově divadle proběhlo na konci února 2020, a to úspěšnými reprízami celoškolního autorského představení muzikálu PLAVÁČEK!

Od té doby jsme veškeré aktivity museli přenést do virtuálního světa a teprve v závěru minulého školního roku jsme mohli začít pořádat některá vystoupení ve veřejném prostoru, ať už to byla velká akce OPEN ZUŠ na polickém náměstí, koncert ve Zdoňově, absolventský koncert smyčcového oddělení na koncertním sále ZUŠ, nebo různé menší koncerty ve škole nebo na nádvoří kláštera.

Tento školní rok jsme zahájili s nadějí, že nám už žádná administrativní opatření nebudou bránit nejen ve výuce, ale také v prezentacích výsledků naší práce na veřejnosti. Proto intenzivně pracujeme na tom, abychom vám mohli nabídnout setkání s našimi žáky na těchto akcích a koncertech:

·         Podzimní koncerty

V listopadu se na koncertním sále ZUŠ během dvou koncertů představí především sólisté. Koncerty budou v úterý 16. a 23. listopadu vždy od 17:00 hodin.

·         Adventní koncert

V úterý 7. prosince vás pak zveme do Kolárova divadla, kde připravujeme od 18 hodin Adventní koncert, na kterém vystoupí pěvecké sbory, orchestry i sólisté či menší soubory a skupiny.

Předprodej vstupenek bude zahájen 15.11.2021 v Infocentru Pellyho domů.

·         Vánoční koncert

neděli 19. prosince pak připravujeme do Kolárova divadla Vánoční koncert. Bližší informace přineseme v příštím čísle Polického měsíčníku.

V předvánočním čase budou také na sále ZUŠ probíhat vánoční třídní večírky jednotlivých učitelů a jejich žáků.

Srdečně vás zveme na všechny chystané akce a nezbývá nám než doufat, že zhoršující se epidemická situace opět nepřekazí naši snahu o společné setkávání s hudbou…