Kde je lépe
než tady?
 
 

Adventní klavírní koncert

10. 12. 2021 (13:17:38), Monika Němcová

V úterý 7.12. 2021 se v čase Adventního koncertu v Kolárově divadle rozezvučel i koncertní sál v naší ZUŠ. 

Krásné vánoční tóny zahráli pro své nejbližší žáci z třídy paní učitelky Aliny Kozlovské.