Kde je lépe
než tady?
 
 

Betlém

11. 12. 2021 (17:16:26), Monika Němcová

Tatínku, řekni mi,

dítě se ptá.

Co pod stromem

vánočním stojí?

Kdo leží to v jeslích

a kdo jsou ti dva,

jež střecha nad hlavou pojí?


Víš, to je chlév,

jaký možná byl v Betlémě,

a v jeslích Spasitel,

leží tam na seně. 

S ním Josef s Marií

jsou při něm blízko,

jinde tam pro ně

už nebylo místo.


V dálce tři mudrci

z dalekých cest

přišli mu dary dát,

vzdáti mu čest.


A co ti ostatní,

kteří tam běží?

To prostí lidé jsou, 

co v něho věří.


To děti před lety

v té naší ZUŠ

vzali si pastelky,

barvu a tuš.

Začali malovat

každý co znal,

ten příběh Betlémský,

který se stal.