Kde je lépe
než tady?
 
 

Bude zima, bude mráz! ...

15. 12. 2021 (10:33:55), Monika Němcová

Venku zima a mráz.....a tak jsme pozvali naše nejbližší do Zušky, aby se trochu ohřáli. Po mnoha nejistotách jsme byli potěšeni, vzájemně, živým setkáním a živou radostí z nadaných dětí, kterým bylo do zpěvu, do hraní na klavír či na trubku. Mladší žáci z hudebních tříd Karolíny Sorokinové, Josefa Fialy a Miriam Blažkové připravili zimní a vánoční hudbu. 

Trochu maskované setkání se vydařilo a my doufáme, že na další nebudeme čekat moc dlouho!