Kde je lépe
než tady?
 
 

Přání do nového roku

16. 12. 2021 (10:02:58), Lubor Bořek

Opět se překulil rok a je tu čas nejen popřát do roku nového, ale především poděkovat.

·         poděkovat především svým kolegům – pedagogům i nepedagogům, za jejich práci a obětavost při překonávání všech nástrah a překážek, které nám dnešní komplikovaná doba při výuce přinášela.

·         potom žákům – vlastně za totéž…

·         také rodičům a prarodičům – za přízeň škole a podporu svých dětí k systematickému a vytrvalému uměleckému studiu

·         samozřejmě svému zřizovateli – Městu Police nad Metují za péči a podporu v nelehké době

·         a také celé široké veřejnosti, že si váží naší práce a dokáže ji ocenit mj. spoluúčastí na našich akcích a vystoupeních

·         a jmenovitě chci poděkovat našim sponzorům, mezi něž letos patřila i firma Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec

Všem vám upřímně děkujeme a věříme, že jsme vás mohli potěšit aspoň těmi koncerty a vánočními besídkami, které nám bylo umožněno zrealizovat. Moc nás mrzí, že jsme nakonec museli zrušit dlouho připravovaný Vánoční koncert v Kolárově divadle, na který jsme se společně s našimi žáky velmi těšili. Žel, zpřísněná hygienická pravidla již neumožnila tak velkou kumulaci dětí při zkouškách a samotném vystoupení, kterou vyžadovala realizace představení „Vánoce malých zpěváčků“ skladatele Věroslava Neumanna – celoškolního projektu za účasti pěveckých sborů a orchestru. Nehledě na velké absence účinkujících vzhledem k narůstajícím onemocněním a vyhlašovaným karanténám účinkujících žáků.

Dovolte mi tedy k poděkování připojit také naše školní přání do nového roku – autorem tohoto PF je opět náš pan učitel výtvarného oboru Jaroslav Soumar:


Vážení přátelé,

 

máme pro vás dobrou zprávu: Ještě se tančí, ještě se hraje a zpívá, ještě se tvoří, ještě stále v mrazivé a temné době svítí světýlka umělecké a lidské spolupráce, protože naše ZUŠky ještě stále žijí a pracují!

Tak vám do celého příštího roku přejeme, ať světlo vaší cenné práce nepohasíná zklamáním a beznadějí z nepříznivých okolností, ale naopak ať hoří stále víc a šíří světlo a teplo ve vašem okolí – nutně ho totiž všichni potřebujeme.

A budiž nám povzbuzením, že po každé chladné a temné zimě nakonec vždycky přišlo jaro s hřejivými paprsky slunce…

Tak ať i vaše světlo svítí celý příští rok a nic ho neuhasí!

S přáním prosvětlených dnů nejen v době vánoční vaši

Lubor Bořek

a kolektiv spolupracovníků ZUŠ v Polici nad Metují