Kde je lépe
než tady?
 
 

Zpíváme pro UNICEF

13. 2. 2022 (12:57:19), Monika Němcová

V neděli 20. března proběhl v Kolárově divadle benefiční koncert „Zpíváme pro UNICEF“, na kterém vystoupily dětské pěvecké sbory naší ZUŠ:

Nejmenší Kapičky, potom Pramíneček, Pramínek, Studánečka a nejstarší Studánka pod vedením paní učitelky Miriam Blažkové.

Výtěžek ze vstupného měl být tradičně věnován na pomoc dětem v nouzi, ale aktuálně byl přesměrován na pomoc utečeneckým rodinám z válkou zmítané Ukrajiny.

Těsně po uzávěrce jsme se dozvěděli, že celkový výtěžek koncertu činí 32 248 Kč!

Velmi děkujeme všem ochotným a štědrým dárcům!