Kde je lépe
než tady?
 
 

Klavírní recitál

23. 3. 2022 (21:08:20), Monika Němcová

V úterý 29. března od 18:00 hodin proběhne v Koncertním sále naší ZUŠ

Klavírní recitál Sáry Suchánkové

studentky pražské HAMU
bývalé absolventky naší ZUŠ