Kde je lépe
než tady?
 
 

Velký úspěch v krajském kole soutěže dechových nástrojů

24. 4. 2022 (10:11:23), Lubor Bořek

·       Velký úspěch našich hráčů na dechové nástroje v Krajském kole celostátní soutěže.

V pátek 8. dubna se v Hradci Králové uskutečnilo krajské kolo soutěže dechových nástrojů dřevěných, kde jsme měli dva zástupce, kteří úspěšně reprezentovali naši školu.

Nikola Krausová ze třídy pana učitele Stanislava Hájka získala první místo ve hře na klarinet a Kateřina Vacková ze třídy paní učitelky Damaris Machkové druhé místo ve hře na příčnou flétnu.

Ve středu 13. 4. a ve čtvrtek 14. 4. pokračovalo v Trutnově semifinále celostátní soutěže ve hře na trubku, lesní roh, baryton, trombon a tubu.

Naše početná výprava (18 žáků) měla zastoupení ve všech nástrojích. Všichni naprosto obstáli se svými výkony uprostřed nejen obrovské konkurence, (celkem se této soutěže zúčastnilo 120 soutěžících) ale i v rámci vysoko nastavené laťky hodnocení poroty.

Žáky naší ZUŠ připravovaly na toto hudební klání pedagožky Lenka Němcová, Kristina Hübschtová a Monika Němcová.

Velký podíl na úspěšném absolvování obou soutěžních dnů měly též naše korepetitorky, které mimo jiné zastoupily doslova ze dne na den onemocnělého klavíristu Pavla Čapka. Náhlá změna doprovázejícího klavíristy je velmi náročná situace nejen pro daného sólistu, ale též i pro klavíristu – korepetitora. Naše pedagožky a zároveň korepetitorky Kristina Hübschtová a Monika Němcová zvládly náročný úkol na výbornou. Patří jim veliký dík! (bez jejich pohotovosti a ochoty by se značná část soutěžících nemohla krajského kola zúčastnit).

Zde jsou konkrétní výsledky našich soutěžících žáků:

Trubky:

              1. Kategorie:    Andrej Kubeček  ………………………………1. cena

              3. Kategorie:    Vítek Ducháč       ………………………………1. cena

                                         Roman Polášek   ……………………………..2. cena

               4. kategorie     Ivan Hornych      ………………………………2. cena

               5. kategorie    Patrik Ducháč    ………………………………..1. cena

Lesní roh:

               0. Kategorie:    Alena Tyčová  …………………………………. 1. cena

               6. kategorie :  Václav Troutnar………………………………….1. cena

             10. kategorie:  Doubravka Čápová……………………………..1. cena     

Baryton:

               2. Kategorie: Jůlie Knillová……………………………………….1. cena

              3. kategorie: Julie Pášmová………………………………………1. cena

                                      Tomáš Zákravský…………………………………1. cena

              4. kategorie: Adam Kubeček…………………………………….1. cena

              6. kategorie: Ondřej Ducháč……………………………………1. cena

              7. kategorie:   Kateřina Suchá…………………………………..1. cena

Trombon:

                   6. Kategorie: Štěpán Tyč………………………………………..1. cena

                   9. Kategorie: Matěj Němec…………………………………….3. cena

Tuba:        2. Kategorie: Kateřina Burešová……………………………..1. cena

                  6. kategorie: Anežka Františka Macháčková…………..2. cena

Tato soutěž má ještě své pokračování ve finále – v celostátním kole. Do tohoto finálního hudebního klání je celkový počet postupujících velmi omezen. Znamená to, že zdaleka ne každý, kdo získal 1. cenu, je nominován do republikového finále. Ze 120 účastníků krajské soutěže mohlo postoupit dále pouhých 15 soutěžících. Mezi ně se zařadilo 5 našich žáků, tedy třetinu finalistů za Královéhradecký kraj tvoří žáci  ze ZUŠ Police nad Metují.  Jmenovitě to jsou Václav Troutnar, Doubravka Čápová, Alenka Tyčová, Vítek Ducháč a Adam Kubeček.

Moc blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů ve finále !!!