Kde je lépe
než tady?
 
 

Velký dubnový úspěch našich žesťařů má své pokračování

24. 5. 2022 (18:43:20), Lubor Bořek

Ve dnech 19. – 22. května 2022 se konalo finále republikové soutěže ve hře na dechové
nástroje.
Tato soutěž probíhá pravidelně jednou za tři roky a tedy to prakticky znamená, že do
přípravy není zahrnuta „jenom“ intenzivnější bezprostřední několikaměsíční příprava, ale je
to několikaletá soustavná práce v oblasti získávání potřebných dovedností ve hře na daný
nástroj, ale též i dlouhodobé zrání a růst v oblasti osobnosti každého žáka.
Z naší Zušky se do ústředního kola probojovalo 5 žáků, kteří opět předvedli nádherné výkony.
Porota, která se především skládala z profesorů konzervatoří , vysokých škol a
profesionálních umělců, ocenila jejich výkony následovně:

Vítek Ducháč – Trubka …………………………………1. cena

Adam Kubeček – Baryton………………………………2. cena

Alena Tyčová – Lesní roh……………………………….1. cena

Václav Troutnar – Lesní roh……………………………1. cena

Doubravka Čápová – Lesní roh ……………………..1. cena


Porota též udělila Zvláštní cenu za pedagogickou práci pro Lenku Němcovou.
Žáky, kteří získali výše uvedené ceny, připravovaly paní učitelky Lenka Němcová a Monika
Němcová.
Klavírní doprovod, který je nedílnou součástí soutěžního výkonu, zajišťovali Monika Němcová a Pavel Čapek, kterým patří veliký dík za jejich spolupráci !


Všem žákům i učitelům moc blahopřejeme za tak nádherné výsledky dlouhodobé a systematické práce!