Kde je lépe
než tady?
 
 

Úžasný sponzorský dar pro našeho absolventa

7. 6. 2022 (22:11:52), Lubor Bořek

Jak jsme vás informovali, proběhl v pondělí 30.5.2022 v Koncertním sále naší ZUŠ

Absolventský recitál sourozenců Jursových - Ráchel na violoncello a Josefa na kontrabas.

Oba dva vykonali úspěšně přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř, kde budou po prázdninách pokračovat ve studiu.

Jejich absolventské vystoupení však obsahovalo také velké překvapení.

Po jejich programu jsme na pódiu přivítali představitele houslařské firmy Akord Kvint s.r.o. z Lubů u Chebu, pana Josefa Holiše se synem Petrem, kteří ze svých houslařských dílen přivezli nový mistrovský kontrabas, který poté předali našemu absolventu Josefovi.

Finanční prostředky na tento úžasný dar věnoval Nadační fond Jiřího a Michele Stašových pro podporu talentovaných studentů.

Tento dar umožní Josefovi pokračovat v profesionálním studiu s nástrojem, který by byl jinak pro něho nedostupný.

Jménem rodiny Jursových děkujeme za tak vzácnou podporu a úžasný dar - především Nadačnímu fondu Jiřího a Michele Stašových, za darování tak významné částky, ale také firmě Akord Kvint s.r.o. za její příspěvek: nový potah koncertních strun, seřízení nástroje a příslib dalšího servisování do budoucna.

Dobří lidé ještě žijí!! 


Předání daru Josefu Jursovi: zprava ing. Josef a Petr Holišovi z firmy Akord Kvint s.r.o. s novým kontrabasem, Josef a Ráchel Jursovi, ředitel školy Lubor Bořek