Kde je lépe
než tady?
 
 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 13. - 17. 6. 2022

13. 6. 2022 (16:19:27), Petra Nádaždyová