Kde je lépe
než tady?
 
 

Přiblížil se vánoční čas...

14. 11. 2022 (10:39:42), Alina Kozlovská

Ve zdravotně náročném předvánočním období jsme vděčně uspořádali koncertík kombinovaný z mladších dětí studujících obor hra na klavír a sólový zpěv. Statečníci z těchto řad, někteří čerstvě opustili své nemoci nebo je viděli i přicházet a obcházet, se sešli v koncertním sále ZUŠ. Zahráli a zazpívali sólově i komorně. V závěru koncertu přišla na řadu vánoční píseň v úpravě Miroslava Heryána, podle které byl celý koncertní podvečer nazván - Přiblížil se vánoční čas.

Do tohoto již probíhajícího času, ale i do dnů po něm vám přejeme tichou radost, vděčnost a naději.

Zpěváci, klavíristi a jejich pedagogové