Kde je lépe
než tady?
 
 

Hubertská mše

6. 12. 2022 (11:45:02), Lenka Němcová

Během měsíce října si připomínáme osobnost sv. Huberta, který je patronem myslivosti.

V průběhu celého měsíce se koná tzv. Hubertská mše na mnoha místech naší země a

v našem městě při této sváteční a společenské akci spolupracují žáci i učitelé naší ZUŠ.

Hubertská mše je zkomponována pro soubor lesních rohů a pěvecký sbor a je součástí klasické bohoslužby.

Již tradičně se nácviku a provedení této skladby ujala paní učitelka Monika Němcová a společně s našimi hornisty – Doubravkou Čápovou, Michaelou Kohlovou, Václavem Troutnarem a p. uč. Němcovou. Společně s místním souborem lesních rohů Eustach zahráli 22. října Hubertskou mši, která se konala v kostele Nanebevzetí p. Marie.

Pěvecký sbor Bohemáček posílil svým hlasem p. uč. Fiala.