Kde je lépe
než tady?
 
 

FILHARMONIE PLNÁ MLÁDÍ

19. 1. 2023 (08:15:38), Michaela Michalová

V letošním školním roce se konečně může uskutečnit projekt plánovaný na dobu předcovidovou - Filharmonie plná mládí - společný orchestr žáků ZUŠ a Filharmonie Hradec Králové.

Do smyčcové sekce tohoto velkého projektu byly nominovány dvě naše studentky 

Eliška Novotná - housle (vyučující Ladislav Michal)

Johanka Cvrkalová - violoncello (vyučující Michaela Michalová)

Široký repertoár z děl Bethovenových, Dvořákových, Smetanových, Händlových, Straussových, Elgarových bude na závěrečných čtyřech koncertech 17. a 18. března 2023 dirigovat Jan Talich a koncertem bude provádět Lukáš Hurník.

Repertoár jsme začali studovat již v říjnu a první dělenou zkoušku absolvovali v prosinci. V pátek 13. ledna proběhla první společná zkouška s panem dirigentem, kde všichni zúčastnění zjistili, jak na tom jsou a co musí udělat pro společné dílo. V únoru nás čeká další zkouška a potom závěrečné soustředění v březnu. A kromě toho hodiny příprav v naší výuce.

Srdečně vás zveme na závěrečné koncerty! Bude za nimi spousta hodin individuální přípravy, společných zkoušek a soustředění. Na podobný velmi přínosný a inspirativní projekt jsme v našem kraji čekali léta. Jsme nesmírně rádi, že je a obohacuje - naše žáky, nás pedagogy a vás posluchače.

Moc se těšíme na společnou práci a hudební zážitky!