Kde je lépe
než tady?
 
 

Celostátní happening ZUŠ Open

8. 6. 2021 (13:59:09), Monika Němcová

Během měsíce června proběhne v celé České republice již pátý ročník akce ZUŠ Open, což je celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Celá akce je výrazně mediálně sledována a podporována Nadačním fondem Magdaleny Kožené a mnoha dalšími významnými umělci a má za cíl zviditelnění systému ZUŠ jako moderního způsobu vzdělávání, práce a úspěchů škol na celostátní úrovni i v rámci regionů, posílení jeho respektu a komunikace směrem k veřejnosti. (Více na www.zusopen.cz )

My se již tradičně zúčastníme této akce v úterý 8.6.2021 odpoledne od 13:00 hodin několika aktivitami na polickém náměstí, kde budou zastoupeny všechny tři naše umělecké obory těmito programy:

Taneční obor s akcí „Roztančené náměstí“, výtvarný obor se bude prezentovat „Instalací výtvarných objektů a tvořivou dílnou u kašny“, a hudební obor připraví různá vystoupení a aktivity pro veřejnost, jako např. „Klavír na náměstí“, bubenický workshop „Bubnuje celá Police“ a mnoho dalších hudebních „taškařic“.

Všechny tyto aktivity budou probíhat od 13 hodin na Masarykově náměstí a v podloubí pod radnicí.

Těšíme se na vás!