Kde je lépe
než tady?
 
 

Dlouhá noc na náměstí a na Hvězdě

9. 6. 2021 (10:19:35), Monika Němcová

V předvečer Štědrého dne, na tzv. „Dlouhou noc“, budou opět vytrubovat naši trubači od 18 hodin na náměstí, a potom o půlnoci v pásmu vánočních písní a koled v kapli na Hvězdě.

Vánoční večírky a vystoupení

Během prosince budou také na novém koncertním sále ZUŠ probíhat třídní vánoční večírky, kde pro své nejbližší vystoupí žáci jednotlivých nástrojových tříd. Podrobné informace získáte na webových stránkách školy.

Srdečně vás všechny zveme ochutnat bohatou nabídku předvánoční muziky a především přejeme pokoj, radost, citlivost a vzájemné porozumění nejen během vánočních svátků, ale i v období adventu – a pokud možno také po celý následující rok...