Kde je lépe
než tady?
 
 

Něco z historie...

26. 7. 2021 (12:06:34), Lubor Bořek

Základní umělecká škola v Polici nad Metují byla zřízena 1.8.1990.

Došlo tak k osamostatnění pobočky broumovské LŠU, která do té doby působila v nevyhovujících podmínkách polického kláštera.

Ředitelem byl jmenován Lubor Bořek, který školu vedl celých 32 let. K 1.8. 2022 předal svou funkci kolegyni Alžbětě Černé, která po úspěšně vykonaném konkursu převzala řízení ZUŠ.

Ve škole začínali původně dva učitelé, ale brzy se podařilo pedagogický sbor rozšířit tak, že výuka obsáhne široké spektrum nástrojů na hudebním oboru včetně zpěvu a také obory taneční, výtvarný, a nově také obor literárně-dramatický. Po krátkém působení v klášteře byla pro výuku v ZUŠ vyčleněna adaptovaná hlavní budova bývalé ZDŠ č. p. 108, ve které jsou dnes umístěny učebny hudebního oboru, koncertní sál, nahrávací studio a zázemí školy.  Postupně byla zabírána i historická budova č. p. 107, otevřená do Komenského náměstí. Po rozsáhlé rekonstrukci a další přístavbě v roce 2018 byl celý objekt těchto budov sjednocen pod jedno čp. 108.

Studium je organizováno do čtyř oborů. Hudební obor je rozdělen na oddělení smyčcových nástrojů, pěvecké, klavírní, žesťových nástrojů, dřevěných dechových nástrojů, bicích nástrojů, kytarové a akordeonové oddělení. Výtvarný obor vyučuje kresbu, malbu, grafiku a keramiku a také počítačovou grafiku a filmovou tvorbu. Přehled uzavírá taneční a literárně-dramatický obor.

Velký důraz je kladen nejenom na odbornou připravenost pedagogů, ale i na využití moderních technologií, které přispívají ke zkvalitnění výuky i prezentace školy. 


Takto jsme začínali v roce 1990:A toto je současný stav po roce 2018: