Kde je lépe
než tady?
 
 

Organizace studia

26. 7. 2021 (14:39:26), Lubor Bořek

Organizace studia na ZUŠ v Polici nad Metují podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání:

Studium na základních uměleckých školách je členěno do několika stupňů podle věku žáků.

Pro nejmenší děti je zřízeno Přípravné studium, které může mít dva ročníky. Na něj navazuje Základní studium nejprve I. stupněm, který má 7 ročníků a žáci ho absolvují ve 14 - 15 letech; po něm přichází II. stupeň se čtyřmi ročníky. 
Posledním stupněm je tzv. Studium pro dospělé, které může mít maximálně čtyři ročníky.

 

 

Přípravné

           Základní studium:

 

 

studium:

             ( I. Stupeň )

 

Věk dítěte:

5 – 7 let

7 – 14 let

 

Hudební obor:

1. ročník

2. ročník

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

Závěrečná zkouška

Taneční obor:

1. ročník

2. ročník

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

Výtvarný obor:

1. ročník

2. ročník

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

 

 

 

 

  Základní studium:

 

Studium pro dospělé:

 

 

  ( II. Stupeň )

 

 

 

 

 

 

Věk žáka:

 14 - 18 let

 

Nad 18 let

 

Hudební obor:

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

Závěrečná zkouška

 I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

Závěrečná zkouška

Taneční obor:

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

 I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

Výtvarný obor:

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

 I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník