Kde je lépe
než tady?
 
 

Koncepce výuky

26. 7. 2021 (14:39:45), Lubor Bořek

Koncepce výuky na hudebním oboru vychází ze dvou praxí ověřených poznatků:

1) Čím dříve se začne se soustavnou hudební a instrumentální výukou u dítěte, tím větší je naděje, že se u žáka vypěstují dostatečně silné morálně volní vlastnosti, které mu umožní vytrvat ve studiu po celý vzdělávací cyklus a osvojit si charakterové vlastnosti, nezbytné pro úspěšné zvládnutí stoupajících studijních nároků a technických problémů

2) Jestliže je žák členem kolektivu, ve kterém má vytvořeny dostatečně silné kolegiální vazby, je mnohem více chráněn před krizí pubertálního věku (tento poznatek vyjadřuje i motivační název školního vzdělávacího programu pro hudební obor – „Společně to jde lépe“).

To tedy znamená, že je snaha začít s výukou na hudební nástroj již v nejútlejším věku (pět let, ale v případě vhodných dispozic i méně), a také co nejdříve zařadit děti do přípravné souborové hry. Na škole je vytvořen několikaúrovňový systém kolektivní a souborové hry, který začíná již v přípravném studiu a prochází bez přerušení prvním i druhým stupněm studia.

Všichni žáci jsou tak zapojeni během celého studia ve výuce kolektivní interpretace.

Víceúrovňový systém kolektivní a souborové hry:

 Smyčcové oddělení:

Smyčcové nástroje:

 

Přípravné studium

Základní studium I. Stupně

Základní studium II. Stupně

0.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

Přípravný smyčcový soubor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orchestra Piccola ma Giocosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archi piccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dechové oddělení:

Dechové a bicí nástroje:

 

Přípravné studium

Základní studium I. Stupně

Základní studium II. Stupně

0.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

Přípravný dechový soubor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Small Band

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Big Band