Kde je lépe
než tady?
 
 

Úplata za vzdělávání

26. 7. 2021 (14:43:48), Michaela Ševců

Úplata za vzdělávání (dříve „školné“) v ZUŠ Police nad Metují  pro školní rok 2022 – 2023 je v těchto částkách stanovena na jedno pololetí a je splatná vždy na začátku pololetí (září, únor) v kanceláři školy nebo bankovním převodem. 

Příkaz k úhradě s konkrétními údaji bude zaslán na e-mailové adresy zákonných zástupců žáka na počátku každého pololetí.

Hudební obor:

Druh výuky:

Výše školného:

Poznámka:

Individuální

1200

Žák je vyučován samostatně

Rozšířené vyučování

1800

Příprava ke studiu na konzervatoři

Skupinová

1200

Výuka v kroužku 2 – 4 žáků

Kolektivní

700

Přípravné studium bez nástrojové výuky

Pouze pěvecký sbor

300

Pouze pěvecký sbor bez nástrojové výuky

 Pouze hra v orchestru 300 Pouze hra v orchestru bez individuální výuky
 Studium pro dospělé


Výtvarný obor:

Druh výuky:

Výše školného:

Poznámka:

Přípravné studium

800

Pro děti od 5 do 7 let

Základní studium

800

Pro žáky od 7 do 18 let

Rozšířené vyučování

1600

Příprava ke studiu na umělecké škole


Taneční obor:

Druh výuky:

Výše školného:

Poznámka:

Přípravné studium

500

Pro děti od 5 do 7 let

Základní studium

800

Pro žáky od 7 do 18 let


Literárně dramatický obor:

Druh výuky:

Výše školného:

Poznámka:

Přípravné studium

800

Pro děti od 5 do 7 let

Základní studium

800

Pro žáky od 7 do 18 let