Kde je lépe
než tady?
 
 

Přijímací řízení do ZUŠ

26. 7. 2021 (16:52:44), Petra Nádaždyová
Obecné informace:
 1. Žáci jsou ke studiu vybíráni na základě vykonání talentové zkoušky. Termíny talentových zkoušek budou s dostatečným předstihem zveřejněny na webových stránkách školy a v Polickém měsíčníku.
 2. Uchazeč o studium vyplní elektronickou přihlášku, ve které si zvolí jednu variantu z nabízených termínů přijímacích zkoušek 
 3. Uchazeč o studium vykoná ve vypsaném termínu talentovou zkoušku, kde prokáže předpoklady pro vybraný studijní obor. Místnost, kde bude probíhat přijímací řízení, bude označena.
 4. Do přípravného studia přijímáme žáky od 5 let, do základního studia I. stupně od 7 let a do II. stupně základního studia od 14 let.
 5. Přijatí uchazeči budou pod registračními čísly zveřejněni na webových stránkách školy nejpozději do 14 dnů od termínu konání talentové zkoušky v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu.
 6. Uchazeči, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku, ale z důvodu kapacity skončili pod čarou, budou vedeni v evidenci jednotlivých oborů jako čekatelé – v případě uvolnění kapacity budou přednostně zařazeni ke studiu.
 7. Nepřijatým uchazečům (ti, kteří vykonali talentovou zkoušku neúspěšně), bude rozhodnutí ředitele zasláno písemně.
 8. V případě, že na začátku nového školního roku vznikne volná kapacita pro přijetí dalších žáků, může škola v září vypsat 2. kolo přijímacího řízení.
 9. Ve  výjimečných případech se přijímají noví žáci i v průběhu školního roku, a to na základě individuálních talentových zkoušek, uvolněné kapacity a rozhodnutí ředitele školy.
 10. Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy

 • Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání (Vyhláška č. 70/2019 Sb. §2 (1))
 • Do základního studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise  (Vyhláška č. 70/2019 Sb. §2 (2))