Kde je lépe
než tady?
 
 

Kritéria přijímacích talentových zkoušek do základního studia výtvarného oboru

26. 7. 2021 (16:57:40), Petra Nádaždyová
Kritéria přijímacích talentových zkoušek do základního studia výtvarného oboru:

Přijímací zkouška do výtvarného oboru ZUŠ má dvě části:

1. Praktická část - kresba tužkou:
- Volné téma - si uchazeč vybere na základě vlastních zkušeností a zájmů. Hodnotíme originalitu, nápaditost a do jaké míry se mu daří jeho podstatu vystihnout kresbou. 
- Kresba konkrétního předmětu, ve které hodnotíme schopnost zachytit tvar a konstrukci. 

2. Druhá část - ústní pohovor. Uchazeč hovoří o své volné kresbě a dosavadních zkušenostech s výtvarnou tvorbou. 
Ve studijním zaměření multimediální výtvarná tvorba je pohovor doplněn o  vyplnění jednoduchého dotazníku zaměřeného na motivaci ke studiu a rozhovor nad vyplněnými odpověďmi.
Kladně přihlížíme ke komunikativnosti, vlastním výtvarným aktivitám, vztahu a zájmu o obor. Součástí toho mohou být i výtvarné práce donesené z domova.

Při hodnocení přihlížíme k věku uchazeče.
O přijetí rozhodne tříčlenná komise podle výše uvedených kritérií.