Kde je lépe
než tady?
 
 

Kritéria přijímacích talentových zkoušek do základního studia tanečního oboru

26. 7. 2021 (16:58:51), Petra Nádaždyová
Kritéria přijímacích talentových zkoušek do základního studia tanečního oboru:

Dítě
a) má správné přirozené držení těla při stoji i chůzi
b) má volné kyčelní klouby, bez blokací
c) má pohybové předpoklady (pohyblivostní schopnost určena např. pomocí předklonu v sedu, ve stoji)
d) dokáže dodržet, zopakovat jednoduchý rytmus