Kde je lépe
než tady?
 
 

Odhláška ze studia

26. 7. 2021 (17:11:13), Lubor Bořek
Ukončit předčasně studium na základní umělecké škole je možné jen na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

Pokud by k této situaci v konkrétním případě přece jen došlo, uvádíme zde způsob, jak správně postupovat:

- Nejprve své rozhodnutí konzultujte s učitelem hlavního oboru žáka

- Poté požádejte v kanceláři školy o vytištění Odhlášky ze studia na Základní umělecké škole v Polici nad Metují

- Odhlášku podepište a předejte vyučujícímu hlavního oboru

Toť vše... J
(Doufáme, že pokud k tomuto rozhodnutí přece jen dospějete, učiníte ho po zralé úvaze a s ohledem na skutečné potřeby Vašeho dítěte, neovlivněni jeho chvilkovými rozmary - zodpovědnost za jeho rozvoj a výchovu má totiž určitě větší hodnotu...)