Kde je lépe
než tady?
 
 

Mezinárodní projekt MECLA - Charanga

26. 7. 2021 (17:55:11), Lubor Bořek

MECLA je tříletý projekt v rámci vzdělávacího programu Erasmus+ Evropské unie, kterého se účastní partneři z České republiky, Dánska a Spojeného království. 
V rámci projektu MECLA společnost Charanga vytváří interaktivní výukový kurz vycházející z postupů uplatňovaných v hodinách přípravné hudební nauky na Základní umělecké škole v Polici nad Metují. 
Jedním z cílů projektu je vyhodnocení, do jaké míry mohou tyto výukové postupy u dětí přispět k rychlejšímu tempu učení při hře na hudební nástroj. 
Roční přípravný kurz bude uveden v roce 2019 a výzkum bude publikován na konci projektu v roce 2020.Webové stránky české verze s možností zaregistrování: